This project is read-only.
Project Description
De doelstelling van Het project Quaack, is en sociaal netwerk te ontwikkelen, waarmee gebruikers met elkaar kunnen communiceren.
De doelgroep zijn de medewerk


De doelstelling van Het project Quaack, is en sociaal netwerk te ontwikkelen, waarmee gebruikers met elkaar kunnen communiceren.
De doelgroep zijn de medewerkers van de klant. De bedoeling is dat de gebruikers hun kennis delen en vastleggen.
De gebruikers bevinden zich op verschillende locaties.
Naast het plaatsen van berichten via de website kunnen er ook berichten geplaatst worden via de SMS.
In eerste instantie wordt het een intranet website in de toekomst wil de klant de mogelijkheid hebben om Quaack via internet te benaderen.


Additional information on starting a new project is available here: Project Startup Guide.

Last edited Jun 15, 2014 at 5:33 PM by gpnunez, version 2